อบต.สำโรง และ รพ.มหาราช ออกเยี่ยมประชาชน

11 ต.ค. 65

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางบูชิตา พูนน้อย รองนายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยพนักงาน ได้ออกเยี่ยมประชาชน รายเด็กหญิงธนิดา ธรรมวัฒน์ อายุ 1.2 ขวบ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาราช เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภา อบต. เพื่อรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเด็ก รวมถึงด้านพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองด้วย ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้วย