สูบน้ำที่ท่วมขังในเส้นทางบ้านนารายณ์เหนือ

31 มี.ค. 66

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรง ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ที่ 15 เนื่องจากได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง ซึ่งมีฝนตก ทำให้การสัญจรเกิดความลำบาก ซึ่งคณะผู้บริหารได้ปรึกษากับกองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากเส้นทางจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น