วันไข้เลือดออกอาเซียน 2567

15 มิ.ย. 67

เนื่องในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน อบต.สำโรง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังเพื่อขับเคลื่อนการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกให้เป็นศูนย์