วันปิยมหาราช 2560

24 ต.ค. 60

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. อบต.สำโรง โดย นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมรัฐพิธีวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย เพื่อวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว