วันท้องถิ่นไทย 2561

19 มี.ค. 61

เมื่อวานนี้ 18 มีนาคม 2561 อบต.สำโรง นำโดย นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน

จ้างในสังกัด เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” เพื่อถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมลำเชียงไกร ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธี