ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์

24 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์” ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมในห้องส้วมตามสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดได้มาตรฐานสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน