มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

24 ม.ค. 66

ด้วยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบการเกิดโรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ จำนวนมากในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีอาการคล้ายคลึงกัน คือ ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ำ อาจมีไข้ อาเจียน ปวดท้องร่วมด้วย เมื่อมีอาการถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ำ หรืออาเจียน ควรดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนการขาดน้ำ โดยจิบบ่อยๆ ทีละน้อย หากอาการไม่ดีขั้น ถ่ายไม่หยุด หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ควรรีบพบแพทย์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงขอแจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำแก่ประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :