มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบอัคคีภัย

30 เม.ย. 64

วันนี้ 30 เม.ย 64 เวลา 09.30 น. นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายอินทร์ รินสันเทียะ หมู่ 4 บ้านดอนงิ้ว ตำบลสำโรง