มอบบ้านกาชาด 2562 ม.4

25 ต.ค. 62

วันที่ 25 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล อบต.สำโรง ประชาชนบ้านดอนงิ้ว ม.4 ต.สำโรง ร่วมให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน โดยการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ราย นางแต๋ว นั่งสันเทียะ ได้รับงบประมารสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20,000 บาท และได้รับสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มเติม รวมจำนวนก่อสร้างทั้งหมด 45,700 บาท