มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย

05 ต.ค. 65

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทิน พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นางบูชิตา พูนน้อย รองนายก พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ดังนี้
1.บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 จำนวน 5 ครัวเรือน
2.บ้านแปรง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ครัวเรือน
3.บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8 จำนวน 3 ครัวเรือน
4.และบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 จำนวน 3 ครัวเรือน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน และดำเนินการสำรวจผู้ประสบภัยเพิ่มเติมต่อไป