พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13 ต.ค. 65

วันนี้ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายพันธ์ กันสันเทียะ รองนายก อบต.สำโรง ได้รับมอบหมายจากนายก อบต.สำโรง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565