พิธีมอบใบสัมฤทธิ์บัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิ์บัตรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม อบต.สำโรง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมสุขภาพ อบต.สำโรง มีผู้สูงอายุเข้ารับใบสัมฤทธิ์บัตร จำนวนกว่า 70 คน