ฝายชะลอน้ำประชาอาสา

16 พ.ย. 65

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ร่วมกับ อบต.สำโรง ได้จัดกิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำประชาอาสา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ สะพานแบริ่งชั่วคราว บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินงาน พร้อมด้วย จ.ส.อ.นวพล พิศิลป์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลสำโรง ซึ่ง นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง ในนามของ อบต.สำโรงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำร่วมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และจิตอาสาตำบลสำโรง