ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับ อปท

13 ก.พ. 61

เมื่อวานนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561 และโครงการณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561