ประชุมคณะทำงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2561

29 ม.ค. 61

เมื่อวานนี้ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสภาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2  ซึ่งการออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรับบริการจากภาครัฐและกำหนดออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา