ประชาสัมพันธ์สื่อเผยแพร่ ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 นครราชสีมา

28 เม.ย. 66
อบต.สำโรง ขอประชาสัมพันธ์สื่อเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถศึกษารายละเอียดในเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ปี 2566 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ได้ตามคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :