ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

22 พ.ย. 62

อบต.สำโรงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :