ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายสายงานผู้ปฏิบัติ

17 ก.พ. 66

อบต.สำโรง ขอประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายสายงานผู้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :