ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทำการ อบต.สำโรง หมู่ที่ 2

17 ม.ค. 67