ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

21 ธ.ค. 61

อบต.สำโรง ขอประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย