ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

15 เม.ย. 63