ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนเบี้ยพิการ

15 เม.ย. 63