ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อทำธุรกรรมขุดดิน

15 เม.ย. 63