ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อธุรกรรมก่อสร้าง

15 เม.ย. 63