ประกาศยกเลิกใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อเก็บภาษี

15 เม.ย. 63