ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ถนนสายบ้านนายใส ลำพันดุง ถึงถนนลาดยางบ้านายช้อย ขิงสันเทียะ

31 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :