ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.281-004 สายบ้านนารายณ์ หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนหมายเลข 2068 (โนนไทย-หนองสรวง) ถึงบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร

29 เม.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :