ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติก สายบ้านนารายณ์ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

16 ก.พ. 66