ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านแปรง ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.พ. 66