นายกฯ สุทิน ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

21 ก.พ. 65

วันที่ 21 ก.พ. 2565 เวลา09.30น. นายสุทิน พูนน้อย นายกอบต.สำโรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.สำโรง ของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2564 และได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด