นายกฯ สุทิน ตรวจจุดสูบน้ำเข้าบึงหนองกราด

25 ก.ย. 66

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วย นายพันธ์ กันสันเทียะ รองนายกฯ นางสมนึก พรโคกสูง เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจจุดสูบน้ำเข้าบึงหนองกราด – จุดผันน้ำคลองขาม – บึงพุทราเข้าลำเชียงไกร เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง หากปริมาณน้ำฝนมีน้อยจะต้องสูบเข้าบึงตะกรุดสระกุดหว้า และบึงทรงธรรม