ติดตั้งโคมถนนโซล่าเซลล์

18 ก.ค. 66

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบต.สำโรง ได้ทำการติดตั้งโคมถนนโซล่าเซลล์ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 4 จุด บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแปรง หมู่ที่ 5 โดยมี นายประพันธ์กุล กุลสันเทียะ นายช่างไฟฟ้า และพนักงานของ อบต.สำโรง ดำเนินการติดตั้งฯ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า