ตัดแต่งกิ่งไม้ ม.3

06 ก.พ. 66

วันนี้ 6 ก.พ. 66 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบต.สำโรง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องจากมีกิ่งไม้ปกคลุมสายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านสระพัง ม.3 ตามคำร้องของประชาชน ซึ่ง อบต.สำโรงได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย