ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ริมถนน หมายเลข 2068

12 มี.ค. 61

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ร่วมกับ อบต.ค้างพลู และหมวดการทางโนนไทย (ดอนแต้ว) ได้ร่วมกันปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๘ (โนนไทย – หนองสรวง) ในเขตตำบลสำโรงและตำบลค้างพลู เพื่อป้องกันภัยอันตรายของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ซึ่งต้นไม้หรือกิ่งไม้ริมถนนอาจหักโค่นล้มจากลมพายุได้ จึงขออภัยในความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน