ตรวจสอบข้อร้องเรียนการปล่อยสารเคมีอันตราย บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17

16 พ.ย. 66

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ รองปลัด อบต. ได้รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ (สงวนนาม) ว่าโรงงานชุบโลหะทำตะแกรงโลหะ บ้านโคกมงคล (ตามใบอนุญาตเลขที่ 17/2566) อาจมีการปล่อยน้ำเสียหรือสารเคมีอันตรายจากกระบวนการผลิตลงสู่ทางสาธารณะหรือที่ดินเอกชนข้างเคียง หลังได้รับแจ้งได้ลงพื้นที่ขอเข้าทำการตรวจสอบโรงงาน ผลปรากฎว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีอันตราย (ไซยาไนด์) ในกระบวนการผลิต ตรวจสอบพบว่ามีการสร้างและแยกบ่อเก็บสารเคมีที่เหลือจากการผลิตแยกไว้ต่างหากเป็นบ่อ คลส.ได้มาตรฐาน มีการจ้างบริษัทกำจัดน้ำเสียมาสูบไปกำจัดอย่างถูกวิธีทุกๆ 2 เดือน ตรวจสอบพบอีกว่ามีน้ำทิ้งที่ไม่เกี่ยวกับสารเคมีไหลลงทางสาธารณะ และอาจไหลไปสู่ที่ดินข้างเคียงได้ จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทำกำแพงกั้นมิให้น้ำจากโรงงานไหลลงไปสู่ทางสาธารณะอีก และได้กำชับให้ระวังปัญหาร้องเรียนอาจเกิดขึ้นได้อีกหากไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ และ อบต.สำโรง อาจจำเป็นต้องใช้มาตรการตามข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี