ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์และการสูบน้ำเกลือ

20 เม.ย. 65

วันที่ 20 เม.ย.65 เวลา 10.00 – 13.00 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานทำเกลือสินเธาว์และการสูบหรือนำน้ำเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 1695/2552 และ 4310/2553 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จสอ.นวพล ปลัดอำเภอโนนไทย (ตัวแทนนายอำเภอ) นายนนทวัฒน์ จันตา กำนันตำบลสำโรง นายสุทิน พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง นายมงคล แมงกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ได้ร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โรงงาน