ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.2 – หน้าวัดบ้านตูม ม.13

23 ม.ค. 66

วันนี้ 23 ม.ค. 65 เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง ม.2 ถึง หน้าวัดบ้านตูม ม.13 ต.สำโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม. โดยมี หจก.สยาม เค กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พ.ค. 65 ส่งมอบงานวันที่ 10 ม.ค. 66 วงเงินงบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเห็นชอบ