ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.2,4,17

29 ก.ย. 66

วันที่ 29 กันยายน 2566 อบต.สำโรง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4 และ 17