ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.3,6,9,10

29 ก.ย. 66

วันที่ 29 กันยายน 2566 อบต.สำโรง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3, 6, 9 และ 10