คำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

09 ธ.ค. 65

นายสุทิน พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565