คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ตรวจรับงานถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ ม.11

18 พ.ค. 65

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.​ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ตรวจรับงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย