ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 2 ถึงสายหน้าวัดบ้านตูม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

29 พ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :