กิจกรรม 5 ส

16 มี.ค. 61

วันนี้ 16 มีนาคม 2561 อบต.สำโรง ได้จัดกิจกรรม 5 ส และจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.สำโรง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ที่กำลังจะมาถึง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกกองงาน ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่านที่ร่วมกันทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จได้ด้วยดี