กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

18 มี.ค. 62

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. อบต.สำโรงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.สำโรง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นำโดย นายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีต่อพระองค์ท่าน เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย