กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567

26 มิ.ย. 67
วันนี้ 26 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในคำขวัญ ประจำปี 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”
โดยนายสุทิน พูนน้อย นายก อบต.สำโรง ได้นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.สำโรง ร่วมด้วย นางสาวนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ได้นำทีมคณะอาจารย์ – นักเรียน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง และ อสม. ในพื้นที่ ม.2, 4, 17 รวมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน ร่วมสวมเสื้อขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์จากจุดพักสายตรวจตำบลสำโรงสถานีตำรวจภูธรโนนไทย ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง รวมระยะทางกว่า 180 เมตร
ซึ่งวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป็นวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน อบต.สำโรง จึงขอแสดงเจตจำนง ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วย