กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

14 ม.ค. 62

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา อบต.สำโรง ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายมงคล ศรีบงกช นายก อบต.สำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัด อบต.สำโรง และพนักงานส่วนตำบล ร่วมมอบขนม, ของขวัญ, ของรางวัล ให้แก่เด็กๆ ในเขตตำบลสำโรง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน, กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล, กิจกรรมวาดภาพระบายสี, กิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเด็กๆ ผู้ปกครอง คณะครู-อาจารย์ และผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคขนม และอาหาร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี