กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565

21 ต.ค. 65

วันนี้ 21 ต.ค. 65 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรง ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ บริเวณภายในและรอบที่ทำการ อบต.สำโรง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี