กิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

16 ต.ค. 66

วันนี้ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการในกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับผู้สูงอายุ/พิการ/ป่วยติดเตียง/ยากไร้ จำนวน 5 ชุด

1.นางสาวจิราพร  ก้านจักร อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ 2 เป็นผู้ป่วยฟอกไต/โรคแทรกซ้อน/ตัดแขน

2.นางสาวสำรวย  เวียงสันเทียะ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 2 ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง

3.นายมิ่ง  สุดสันเทียะ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 เป็นสูงอายุ/พิการ/ตกเกณฑ์ จปฐ./ผู้ยากไร้

4.นางสนิท  งอกโพธิ์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 12 เป็นสูงอายุ/ป่วยเป็นโรคมะเร็ง/ดูแลผู้สูงอายุ-ป่วยติดเตียง

5.นางหยุ่ง  ซิงจังหรีด อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 184 หมู่ 16 เป็นผู้สูงอายุ/พิการ/ตกเกณฑ์ จปฐ./ผู้ยากไร้