การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์

09 ม.ค. 66
ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ และโรคเมลิออยด์ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย
อบต.สำโรง จึงขอประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์แก่ประชาชน รายละเอียดดังนี้