การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกท้องถิ่น

11 ต.ค. 64

วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ทำการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง วันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการรับสมัครดูคึกคัก

ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครได้ที่หัวข้อ “เลือกตั้ง อบต.” ที่หน้าเพจ จากนั้นสำรวจคุณสมบัติของตัวเอง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยและมาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง